PERLIT
Perlit jest minerałem pochodzenia wulkanicznego. Jest wydobywany w postaci rudy, a następnie poddawany obróbce termicznej (ekspandowaniu) w wysokiej temperaturze. W wyniku takiej obróbki jego objętość wzrasta 20-krotnie i uzyskuję się perlit w postaci lekkich, drobnych, porowatych cząsteczek. Granulat ten nazywany jest perlitem rozprężonym lub experlitem.
Experlit charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i dźwiękochłonnymi. Jest lekki, ognioodporny, bardzo trwały (praktycznie niezniszczalny), odporny na działanie wilgoci i mikroorganizmów (chemicznie pasywny), nieszkodliwy dla zdrowia i łatwy w stosowaniu. Ma tysiące zastosowań, z których najważniejszym jest jego wykorzystanie w budownictwie w dziedzinie termoizolacji.
Podstawowe dane fizykochemiczne experlitu :
- skład chemiczny: SiO2 – ok. 69 %
Al2 – ok. 18 %
Fe2O2+CaO+MgO+Na2O+K2O – ok. 13 %
- masa objętościowa (w zależności od rodzaju): 80-150 kg/m3
- przewodnictwo cieplne: 0,04-0,05 W/(m x K)!
- temperatura stosowania: od -200?C do +900?C
Podstawowe zastosowanie w budownictwie:
1) Zasypy luźnym granulatem (wykorzystuje się tu perlit gruby o wielkości ziarna 2-5 mm) w celu uzyskania warstw termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych i ogniotrwałych (8 cm warstwa perlitu odpowiada termoizolacyjności 80 cm muru ceglanego!).Przykłady zastosowań: zasypy podłogowe i stropowe, zasypy ścian obiektów budowlanych.
2) Tynki perlitowe (perlit drobny 0,5-1,5 mm)., Ponieważ perlit doskonale łączy się z cementem, wapnem i wodą można używając go zamiast piasku, otrzymać mieszanki tynkarskie o własnościach wielokrotnie przewyższających tradycyjne tynki.
3) Perlitobetony – ciepłe wylewki podłogowe i stropowe.
Są to lekkie materiały budowlane o następujących właściwościach:
- masa objętościowa: 250-1200 kg/m3
- przewodnictwo cieplne: 0,08-0,25 W/(m x K)!
-ognioodporność: do 900?C
- wytrzymałość na ściskanie: od 0,5 do 10 MPa

Perlit w postaci granulatu jest minerałem dobrze znanym i chętnie stosowanym w wielu krajach Europy Zachodniej i USA. W Polsce dopiero zaczyna zdobywać sobie popularność, ale firmy, które zdecydowały się na jego zastosowanie, są bardzo zadowolone z uzyskanych efektów. Na Politechnice Łódzkiej, na zlecenie firmy Perlipol, są prowadzone szeroko zakrojone badania perlitu. Dotychczas uzyskane wyniki całkowicie potwierdzają jego rewelacyjne właściwości. Tak, więc trafił na polski rynek materiał budowlany w cenie styropianu, ale o dużo lepszych właściwościach.

PERLITOBETON (PTB)
(Ciepłe wylewki podłogowe)

Perlitobeton jest obecnie jednym z najlepszych materiałów budowlanych stosowanych do termicznej izolacji podłóg, stropów czy stropodachów. Wylewki perlitobetonowe (o grubościach od 3 do 15 cm w zależności od potrzeb) charakteryzują się doskonałymi własnościami izolacyjnymi, są dźwiękochłonne, ognioodporne, lekkie, trwałe i nie szkodliwe dla zdrowia (perlit posiada atest PZH).

Przygotowanie PTB jest bardzo proste.
Perlitobeton przygotowuje się tak jak zwykły beton, z tym, że zamiast piasku stosuję się perlit. W zależności od proporcji perlitu do cementu można uzyskiwać mieszanki o wytrzymałości na ściskanie od 0,5 do 6,0 Mpa i przewodnictwie cieplnym od 0,08 do 0,23 W/m x K!

Poniżej podajemy składy i dane fizykochemiczne typowych peritobetonów:

Oznaczenie PTB

300

400

500

600

700

800

900

Perlit

(1 worek)

m3

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

Cement P-350

kg

12

19

27

35

42

42

50

Piasek

kg

-

-

-

-

-

10

16

Masa objętościowa

kg/m3

300

400

500

600

700

800

900

Przewodnictwo cieplne

W/mxK

0,08

0,11

0,14

0,16

0,19

0,21

0,23

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

0,50

1,00

1,60

2,50

3,50

5,00

6,00

Ogólna ilość wody potrzebna do wszystkich mieszanek wynosi od 350 do 440 l/m2.
W celu poprawienia własności plastycznych mieszanek na każdy worek cementu można dodać 1 torebkę plastyfikatory (FEB MIX D.H.)
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności: woda-plastyfikator-cement-perlit, a czas mieszania nie powinien przekraczać 6 minut.